Books

viagragenericoes24.com align="center" valign="top">Sr. No. Name of Book Author
1 Aaple Draksha Utpadan and Adhunik Draksha Vidnyan Central Research Committee MRDBS, Pune
2 Draksha Sanhita Shripad A. Dabholkar
3 Jagtik Wine vyavsay Vinayak Patil
4 Adhunik Draksha Margdarshika M.R.D.B.S., Pune
5 Draksha Vidnyan Vibhakar D. Patil
6 Jagtik Draksha Vidnyancha Kanosa Dr. J. M. Khilari
7 Draksha Thibak Sinchan Dr. Shankarrao S. Magar
8 Draksha velinche poshan Dr. Jagdev Sharma
9 Sanjivakancha Wapar Dr. J. M. Khilari
10 Grape Disease & its control Dr. Y. K. Hande
11 Draksha Utpadan Shanka Samadhan Dr. S. D. Ramteke
12 Drakshatil Sharir shastriya vikruti Dr. J. M. Khilari